December 2, 2019 0 Comment.

คุณแม่จู้ ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต | ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทคุณแม่จู้  นำทีมโดย คุณณัฐมน  กิตติธรกุล  ผู้จัดการฝ่ายบุคล    คุณกัลยา  ทองสมบูรณ์  รองผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก  และคุณเปรม  เวษ์พิทักษ์  เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดออนไลน์   ได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่ม และอาหารว่าง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  โดยมี นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่สตรีชาวถลาง var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss="";...
Read more
December 2, 2019 0 Comment.

แนะนำขนมพื้นเมือง จ.ภูเก็ต

โครงการปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาศิลปวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือต่อประโยชน์สังคม             ทางร้านคุณแม่จู้ได้มีส่วนร่วม แสดงอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต และต้อนรับคู่สมรสของตุลาการศาลยุติธรรมจากประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารแบบเพอรานากันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต                        อาหารภูเก็ตมีพื้นฐานมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังได้เป็น หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ ยูเนสโก UNESCO ด้านวิทยาการอาหารอีกด้วย  var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div");...
Read more