By: admin December 7, 2019 0 Comment.

แกงไตปลา เก็บอย่างไรให้ได้นาน !!

แกงไตปลา เก็บอย่างไรให้ได้นาน 1 ปี !?แบบไม่ใช้วัตถุกันเสีย

 

สารกันบูด (Preservatives)หรือวัตถุกันเสีย คือวัตถุเจือปนในอาหาร เป็นสารเคมีที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยในการถนอมอาหาร ทำให้เก็บได้นานมากขึ้น

แต่ยังมีอีก1วิธีค่ะ ที่ไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย ก็สามารถเก็บได้นาน 1 ปีเช่นกัน

วิธีการทำ Sterilization จากโรงงานคุณแม่จู้ ผู้ผลิตแกงไตปลา จังหวัดภูเก็ต

นั่นคือวิธีการ สเตอริไลซ์ (sterilization) หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การทำให้ปลอดเชื้อ ไม่ได้เป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเสียทีเดียว แต่ยังคงเหลือจุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรียที่ทนความร้อนสูง รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ที่ทนร้อน แต่จุลินทรีย์ที่เหลือรอดนี้ จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและขนส่งปกติ ทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นาน ณ อุณหภูมิห้อง และปลอดภัยต่อการบริโภค

แกงไตปลาน้ำ/แกงไตปลาแห้ง/แกงไตปลาคั่วกลิ้ง
Go To Top
X