ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา
– รองผู้จัดการโรงงาน วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์
– พนักงานขายปลีก

Go To Top
X