December 2, 2019 0 Comment.

แนะนำขนมพื้นเมือง จ.ภูเก็ต

โครงการปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาศิลปวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือต่อประโยชน์สังคม             ทางร้านคุณแม่จู้ได้มีส่วนร่วม แสดงอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต และต้อนรับคู่สมรสของตุลาการศาลยุติธรรมจากประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารแบบเพอรานากันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต                        อาหารภูเก็ตมีพื้นฐานมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังได้เป็น หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ ยูเนสโก UNESCO ด้านวิทยาการอาหารอีกด้วย  var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div");...
Read more
November 16, 2018 0 Comment.

ติดต่อเยี่ยมชมธุรกิจ SME ภูเก็ต ที่บริษัทคุณแม่จู้ พร้อมเปิดโรงงาน

ศึกษาดูงานภูเก็ต-เยี่ยมชมโรงงาน บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงศึกษาระบบการบริหารจัดการ ภาพรวมบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO-9001, ศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานคุณแม่จู้... ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ "คุณแม่จู้ภูเก็ต" ให้มากขึ้น พร้อมทั้งประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของคุณแม่จู้ภูเก็ต ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม . ติดต่อเราเพื่อเข้าเยี่ยมคุณแม่จู้ ที่: Facebook: ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต Line: @kmjshop Email: [email protected] เบอร์โทรร้าน + ผู้จัดการ(จี้สาว):...
Read more