มาตรฐานISO-9000:2015
December 2, 2021 0 Comment.

มาตรฐานISO-9000:2015 | GMP | ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต

มาตรฐานISO-9000:2015 | GMP | ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต Public Date: 02-12-2021 เป็นอีก 1 ปี ที่บริษัทคุณแม่จู้จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรอง มาตรฐานISO-9000:2015 และ GMP จากสถาบันรับรองมาตรฐาน (ISO) ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตามนโยบาย “บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกฎหมาย พร้อมส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” เพื่อเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ ISO9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ได้รับมาตรฐานการรองรับสากลโลก เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพภายในองค์กร ยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มอบแผนงานที่ยืดหยุ่นและควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ระบบ ISO9001 มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานISO9001 Q – Quality คุณภาพ S – Safety ความปลอยภัย E –...
Read more