By: admin November 16, 2018 0 Comment.

ติดต่อเยี่ยมชมธุรกิจ SME ภูเก็ต ที่บริษัทคุณแม่จู้ พร้อมเปิดโรงงาน


ศึกษาดูงานภูเก็ต-เยี่ยมชมโรงงาน


บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงศึกษาระบบการบริหารจัดการ ภาพรวมบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO-9001, ศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานคุณแม่จู้… ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ “คุณแม่จู้ภูเก็ต” ให้มากขึ้น พร้อมทั้งประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของคุณแม่จู้ภูเก็ต ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา

จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

.

ติดต่อเราเพื่อเข้าเยี่ยมคุณแม่จู้ ที่:

Facebook: ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

Line: @kmjshop

Email: [email protected]

เบอร์โทรร้าน + ผู้จัดการ(จี้สาว): 076-621 226 / 091-826 1895


Tags: , , , , , , , , ,
Go To Top
X