By: admin November 23, 2019 0 Comment.

“ขนมเต้าส้อ” ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ แตกต่างกันอย่างไร ?

“ขนมเต้าส้อ” ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ! แล้วต่างกันอย่างไรนะ ?

 

เต้าส้อ คำนี้มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ในพังงาและภูเก็ต เป็นขนมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนิยมทำรับประทาน เต้าส้อเป็นขนมมงคล เดิมมี 2 ไส้ คือ ไส้หวานซึ่งทำจากถั่วกวน และไส้เค็ม แต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงทำให้มีไส้ รสต่างๆมากขึ้น เช่น ไส้มะม่วง,ไส้ทุเรียน,ไส้ชาเขียว

ขนมเต้าส้อ มีเนื้อแป้งที่กรอบนอกนุ่มในและแป้งบาง ขนมกรอบและนุ่มเมื่อกัดลงไปทุกคำ ขนมเต้าส้อทำมาจากถั่วเขียวบดผสมกับน้ำตาล ซึ่งมีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม และมีการใส่ไข่แดงเค็มผสมในไส้ด้วยทำให้รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้น จริงอยู่ที่ขนมเต้าส้อมีลักษณะคล้ายขนมเปี๊ยะ แต่ส่วนมากแล้วขนมเปี๊ยะจะมีขนาดใหญ่ และไส้จะเป็นไส้ฟัก(จันอับ) หรือไส้ถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว

ดั้งนั้น ‘‘ขนมเต้าส้อ’’ จึงไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ

 

Tags: , , , , , , , ,
Go To Top
X