By: admin November 23, 2019 0 Comment.

เทศกาลกินเจ (เจี้ยะฉ่าย) มีที่มาอย่างไร? โดยร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

เทศกาลกินเจ (เจี้ยะฉ่าย) มีที่มาอย่างไร?

 

การกินเจ คือ การบริโภคแต่อาหารจำพวกพืชผัก และ ผลไม้เป็นหลัก ไม่กินพืชผักที่มีกลิ่นหอม หรือเผ็ดร้อน อันจะนำมาซึ่งกามกิเลส เช่น หัวหอม กระเทียม ละเว้นไม่กระทำกิจใด ๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนให้เกิดแก่สัตว์โลก คือการไม่เอา ชีวิต เลือด เนื้อของสัตว์โลกให้มาเป็นของเรา

ตัวอย่างความหลากหลายของอาหารเจ Cre: http://www.thaiall.com/blogacla/admin/1993/vegetarian

โดยทั่วไป ผู้ที่จะเข้าสู่เทศกาลนี้จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมพอสมควร นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว ผู้ที่ถือเคร่งจะไม่ข้องแวะทางโลกียวิสัย, คิด และทำแต่สิ่งที่ดี, ระมัดระวังสำรวมในการพูดจา, รักษาศีล 5, รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่ ทำบุญ ทำทาน นุ่งขาว ห่มขาว ดังนั้น “การกินเจ” ถือเป็นการชำระล้างทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ทำให้ผู้ถือศีลกินเจได้ฝึกตนเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ภาพประชาชนเชื้อสายจีน หลั่งไหลสักการะเทพเจ้า Cre: https://www.sanook.com/horoscope/105421

อ่านจบบทความแล้ว เป็นอย่างไรกันคะ…อยากกินเจแล้วใช่มั้ยเอ่ย? ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ตเอง ก็ร่วมสนับสนุน ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเช่นทุกปี อีกทั้งยังจัดจำหน่าย “ของฝากพื้นเมืองเจ” เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์, หมีฮกเกี้ยน และหมี่สั่วภูเก็ตค่ะ

Tags: , , , , , , ,
Go To Top
X