มาตรฐานISO-9000:2015
By: Tong December 2, 2021 0 Comment.

มาตรฐานISO-9000:2015 | GMP | ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต

มาตรฐานISO-9000:2015 | GMP | ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต

Public Date: 02-12-2021

เป็นอีก 1 ปี ที่บริษัทคุณแม่จู้จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรอง มาตรฐานISO-9000:2015 และ GMP จากสถาบันรับรองมาตรฐาน (ISO) ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ตามนโยบาย
“บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกฎหมาย พร้อมส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
เพื่อเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้

มาตรฐานISO-9000:2015
รับฟังผลตรวจมาตรฐานISO-9000:2015
มาตรฐานISO-9000:2015
ระหว่างการรับฟังผลตรวจมาตรฐานISO-9000:2015
มาตรฐานISO-9000:2015
ระหว่างรับฟังผลมาตรฐานISO-9000:2015
มาตรฐานISO-9000:2015
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานISO-9000:2015 และ GMP

ISO9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ได้รับมาตรฐานการรองรับสากลโลก เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพภายในองค์กร ยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มอบแผนงานที่ยืดหยุ่นและควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ระบบ ISO9001 มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

มาตรฐานISO9001
Q – Quality คุณภาพ
S – Safety ความปลอยภัย
E – Environmental สิ่งแวดล้อม
D – Delivery การส่งมอบ
S – Service การบริการ
.
GMP – Good Manufacturing Practice – กระบวนการ การผลิตที่ดี หรือ การผลิตที่ได้รับมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ อันตราย หรือ ความไม่ปลอดภัยในผู้บริโภค

เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความประทับใจแด่ผู้บริโภคอันเป็นที่รักของพวกเรา

ขอฝากช่องทางการติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น หรือคอนเทนต์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วยนะคะ
Youtube: Khunmaeju Phuket | ร้านคุณแม่จู้ของฝากภูเก็ต
IG: khunmajuphuket.official
สั่งซื้อสินค้า
FB:ร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ต
Line: @kmjshop / https://lin.ee/grvINhT
สั่งซื้อสินค้าแบบมีบริการเก็บเงินปลายทาง: https://shp.ee/fvckxgh
เว็บไซต์: https://www.khunmaejuphuket.com/
#มาตรฐานISO-9000:2015  #GMP
.
ข้อมูลเพิ่มเติม : GMP
ISO9001:2015
MASCI

Go To Top
X