December 2, 2019 0 Comment.

แนะนำขนมพื้นเมือง จ.ภูเก็ต

โครงการปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาศิลปวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือต่อประโยชน์สังคม             ทางร้านคุณแม่จู้ได้มีส่วนร่วม แสดงอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต และต้อนรับคู่สมรสของตุลาการศาลยุติธรรมจากประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารแบบเพอรานากันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต                        อาหารภูเก็ตมีพื้นฐานมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังได้เป็น หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ ยูเนสโก UNESCO ด้านวิทยาการอาหารอีกด้วย  var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div");...
Read more
November 23, 2019 0 Comment.

“ขนมเต้าส้อ” ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ แตกต่างกันอย่างไร ?

“ขนมเต้าส้อ” ไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ! แล้วต่างกันอย่างไรนะ ?   เต้าส้อ คำนี้มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ในพังงาและภูเก็ต เป็นขนมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนิยมทำรับประทาน เต้าส้อเป็นขนมมงคล เดิมมี 2 ไส้ คือ ไส้หวานซึ่งทำจากถั่วกวน และไส้เค็ม แต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงทำให้มีไส้ รสต่างๆมากขึ้น เช่น ไส้มะม่วง,ไส้ทุเรียน,ไส้ชาเขียว ขนมเต้าส้อ มีเนื้อแป้งที่กรอบนอกนุ่มในและแป้งบาง ขนมกรอบและนุ่มเมื่อกัดลงไปทุกคำ ขนมเต้าส้อทำมาจากถั่วเขียวบดผสมกับน้ำตาล ซึ่งมีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม และมีการใส่ไข่แดงเค็มผสมในไส้ด้วยทำให้รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้น จริงอยู่ที่ขนมเต้าส้อมีลักษณะคล้ายขนมเปี๊ยะ แต่ส่วนมากแล้วขนมเปี๊ยะจะมีขนาดใหญ่ และไส้จะเป็นไส้ฟัก(จันอับ) หรือไส้ถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว ดั้งนั้น ‘‘ขนมเต้าส้อ’’ จึงไม่ใช่ขนมเปี๊ยะ  
Read more