December 7, 2019 0 Comment.

แกงไตปลาไม่ใส่สารกันบูด เก็บอย่างไรให้ได้นาน 1 ปี!?

แกงไตปลาไม่ใส่สารกันบูด เก็บอย่างไรให้ได้นาน 1 ปี !? โดย ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต “สารกันบูด” (Preservatives) หรือวัตถุกันเสีย คือวัตถุเจือปนในอาหาร เป็นสารเคมีที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยในการถนอมอาหาร ทำให้เก็บได้นานมากขึ้น แต่ยังมีอีก 1 วิธีค่ะ ที่ไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย ก็สามารถเก็บได้นาน 1 ปีเช่นกัน วิธีการทำ Sterilization จากโรงงานคุณแม่จู้ ผู้ผลิตแกงไตปลา จังหวัดภูเก็ต เราจะพาทุกคนมาพบกับ กระบวนการเก็บรักษาแกงไตปลาให้ได้นานถึง 1 ปี เต็ม!!! นั่นคือวิธีการ สเตอริไลซ์ (sterilization) หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค การทำให้ปลอดเชื้อ ไม่ได้เป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเสียทีเดียว แต่ยังคงเหลือจุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรียที่ทนความร้อนสูง รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ที่ทนร้อน แต่จุลินทรีย์ที่เหลือรอดนี้ จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและขนส่งปกติ กระบวนการสเตอริไลซ์ ทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นาน ณ อุณหภูมิห้อง และปลอดภัยต่อการบริโภค ทั้งนี้หากเปิดฝาขวดแกงไตปลาแล้ว ควรเก็บรักษาแกงไตปลาต่อด้วยบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและควรเก็บรักษาในตู้เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ และไม่ทำให้แกงไตปลาเสียได้ ดังนั้น...
Read more