December 2, 2019 0 Comment.

คุณแม่จู้ ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต | ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต

  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทคุณแม่จู้  นำทีมโดย คุณณัฐมน  กิตติธรกุล  ผู้จัดการฝ่ายบุคล    คุณกัลยา  ทองสมบูรณ์  รองผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก  และคุณเปรม  เวษ์พิทักษ์  เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดออนไลน์   ได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่ม และอาหารว่าง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  โดยมี นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่สตรีชาวถลาง var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss="";...
Read more