February 27, 2020 0 Comment.

ศึกษาดูงานภูเก็ต ที่คุณแม่จู้ | SME ขนาดกลาง, สินค้า OTOP, โรงงานในภูเก็ต

  ศึกษาดูงานภูเก็ต ที่บริษัทคุณแม่จู้ | พูดคุยกับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ SME บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด จังหวัดภูเก็ต เปิดรับกลุ่มศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ, นักศึกษา, บุคลากรบริษัท หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจการทำธุรกิจ SME ขนาดกลาง และการยกระดับสินค้า OTOP สู่สากล หรือแม้กระทั่งการเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตของคุณแม่จู้ . สนใจสอบถาม ศึกษาดูงานภูเก็ตเพิ่มเติม ติดต่อที่: Facebook: ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต Line Official: @kmjshop เบอร์โทร (Tel.): 076-621 226 ติดต่อตรงถึงผู้จัดการ: คุณนัฐธมน (จี้สาว): 091-826 1895 ตัวอย่างกิจกรรมการศึกษาดูงานภูเก็ต คุณแม่จู้ รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เปิดคอร์สย่อยการขายออนไลน์ https://www.facebook.com/khunmaejuphuket2482/posts/2704358212958796 คุณแม่จู้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี...
Read more
November 16, 2018 0 Comment.

ติดต่อเยี่ยมชมธุรกิจ SME ภูเก็ต ที่บริษัทคุณแม่จู้ พร้อมเปิดโรงงาน

ศึกษาดูงานภูเก็ต-เยี่ยมชมโรงงาน บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงศึกษาระบบการบริหารจัดการ ภาพรวมบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO-9001, ศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานคุณแม่จู้... ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ "คุณแม่จู้ภูเก็ต" ให้มากขึ้น พร้อมทั้งประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของคุณแม่จู้ภูเก็ต ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม . ติดต่อเราเพื่อเข้าเยี่ยมคุณแม่จู้ ที่: Facebook: ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต Line: @kmjshop Email: [email protected] เบอร์โทรร้าน + ผู้จัดการ(จี้สาว):...
Read more