March 1, 2023 0 Comment.

โรงงานน้ำพริก

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex/ISO/Halal/อ.ย บริษัทคุณแม่จู้จำกัด โรงงานน้ำพริก ภูเก็ต ที่ได้รับมาตรฐานชั้นนำ อาทิ GMP Codex / ISO9001 / Halal / อ.ยวันนี้แอดมินจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานต่างๆ อาทิ GMP Codex, ISO และ ฮาลาลมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ GMP – Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม หลักการคือ เน้นขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เพื่ออาหารที่ปลอดภัย ได้รับความเชื่อถือ จากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัย หากมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดจะทำให้อาหารมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้มีระบบ บันทึกข้อมูล การตรวจสอบ และติดตามผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ GMP แบ่งได้ 2 ประเภท 1....
Read more