ศึกษาดูงาน
February 27, 2020 0 Comment.

ศึกษาดูงาน ที่คุณแม่จู้ภูเก็ต | SMEขนาดกลาง | สินค้า OTOP

ศึกษาดูงาน ที่ บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด | พูดคุยกับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ SME ขนาดกลาง บริษัทคุณแม่จู้จำกัดจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีที่จะเปิดรับกลุ่ม ติดต่อดูงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ, นักศึกษา, บุคลากรบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจการเริ่มต้นธุรกิจ, SME ขนาดกลาง และการยกระดับสินค้า OTOP สู่สากลโลก, การเจาะกลุ่มตลาด, กรณีเคสศึกษา, กลยุทธ์รวมถึงระบบการบริหารจัดการ ภาพรวมบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO-9001,กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานคุณแม่จู้ … ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักความเป็นมาของบริษัท “คุณแม่จู้ภูเก็ต” ให้มากขึ้น พร้อมทั้งประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของคุณแม่จู้ภูเก็ต ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม...
Read more